Osog

Verkeersregels scootmobiel

Wanneer mag ik met een scootmobiel rijden?
Kan uw scootmobiel harder dan 10 kilometer per uur? Dan moet u minimaal 16 zijn om het te kunnen besturen. Gaat de scootmobiel langzamer, dan geldt geen minimumleeftijd.

Scootmobiel en plaats op de weg
U mag met een scootmobiel rijden op: de stoep, het voetpad, het fiets/bromfietspad, de rijbaan.
Als deze wegonderdelen allemaal aanwezig zijn, mag u zelf bepalen welke weg u neemt. U mag geen gebruik maken van autowegen en autosnelwegen.

Verkeersregels scootmobiel.
U moet zich houden aan de verkeersregels van de weg waarop u met uw scootmobiel rijdt. Sinds 1 juli 2019 mag u geen elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, navigatiesystemen, tablets of muziekspelers vasthouden tijdens het rijden met een scootmobiel. Er gelden dezelfde regels als bij het appen, bellen of muziek luisteren op de fiets. Als de politie ziet dat u tijdens het rijden uw telefoon (of een ander mobiel elektronisch apparaat) vasthoudt, dan kunt u een boete krijgen van € 95.

Maximumsnelheid scootmobiel
Voor een scootmobiel gelden de volgende maximumsnelheden:
Op de stoep mag u maximaal 6 kilometer per uur rijden.
Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag u maximaal 30 kilometer per uur rijden. Buiten de bebouwde kom is dat 40 kilometer per uur.
Op de rijbaan, behalve op autowegen en autosnelwegen, mag u maximaal 45 kilometer per uur rijden. Dat geldt binnen en buiten de bebouwde kom.

Verlichting scootmobiel
Op een scootmobiel moet u overdag bij slecht zicht en ’s nachts voorlicht en achterlicht voeren. Dit geldt niet als u op de stoep rijdt.

Verzekering scootmobiel
Een scootmobiel heeft geen kentekenplaat. Wel moet u een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (aansprakelijkheidsverzekering) hebben. Als bewijs dat uw scootmobiel verzekerd is, ontvangt u een verzekeringssticker (voorheen verzekeringsplaatje). Deze bevestigt u achterop de scootmobiel.

Rijbewijs scootmobiel
U heeft geen (bromfiets)rijbewijs nodig om een scootmobiel te besturen.
Ontheffing jongeren onder de 16:Jongeren onder de 16 jaar die een scootmobiel willen besturen, kunnen een ontheffing aanvragen. Dit
kan op grond van artikel 5 van het Reglement rijbewijzen. De ontheffing kunt u aanvragen bij de wegbeheerder. Meestal is dit de gemeente of provincie.

Gesloten gehandicaptenvoertuig besturen
Voor het besturen van een gesloten gehandicaptenvoertuig gelden dezelfde regels als voor een scootmobiel. Voorbeelden van gesloten gehandicaptenvoertuigen met carrosserie zijn de Canta, Amica, Arola en Mini Cruiser City.

Afmetingen scootmobiel
Gehandicaptenvoertuigen met motor en zonder carrosserie (scootmobiel) mogen:
niet breder zijn dan 1,10 meter;
niet langer dan 3,50 meter;
niet hoger dan 2,00 meter.

Brommobiel in originele staat geen gehandicaptenvoertuig
Een brommobiel is in basis geen gehandicaptenvoertuig. Is een brommobiel aangepast voor het gebruik door een bestuurder met een fysieke beperking? En voldoet hij aan de afmetingen van een gehandicaptenvoertuig? Dan kan deze als gehandicaptenvoertuig gebruik maken van de openbare weg.
Afmetingen brommobiel
Brommobielen mogen:
niet langer dan 3,50 meter;
niet hoger dan 2,00 meter.
niet breder zijn dan 1,50 meter;
Ook voor niet-gehandicapten

Een scootmobiel is volgens de wet een gehandicaptenvoertuig. Maar ook als u geen handicap heeft, mag u gebruik maken van een scootmobiel (of ander gehandicaptenvoertuig).
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat