Osog

Wat doen wij?

Het OSOG heeft als doel burgers met een beperking zoveel en zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

Wat doet de OSOG :

Wij zijn actief in de bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid en zorg. 

Bij publiek toegankelijke functies en voorzieningen zoals winkels, horeca, evenementen en publieke gebouwen verwachten wij een zodanige aandacht voor dit aspect dat de toegankelijkheid voor al onze inwoners en bezoekers is gewaarborgd. 

Wij:

  • doen mee in het SAM-overleg, het voorliggend veld, klankbord toegang en het publieksvervoer;
  • bieden hulp aan en/of verwijzen door betreffende WMO en PGB zaken;
  • doen schouwingen betreffende toegankelijkheid (Atlas theater, Raadhuisplein, Holtingerhof, buurthuizen, sportclubs etc.);
  • zijn overlegpartner in toegang en veiligheid van evenementen en festiviteiten;
  • worden betrokken bij nieuwbouwplannen als de Weiert, sporthallen, openbaar gebied e.d.;
  • zijn overlegpartner bij de fietsvierdaagse: scootmobielroute;

In de week van de toegankelijkheid organiseren wij activiteiten, zoals bv. een huifkartocht door het Bargerveen, een rondvaart in de Snikke o.i.d.

De OSOG kent geen leden maar wel sympathisanten die zich bij ons gratis kunnen aanmelden om de OSOG te ondersteunen. 

Wilt u ook sympathisant worden van de OSOG? Meldt u dan aan middels een e-mailbericht aan:

mailto:secretariaatosog@gmail.com