Osog

Belangrijk! Wanneer u deze website benaderd met Microsoft Edge browser, kunt u de tekst laten voorlezen door op de A ))) knop rechts boven te klikken:

Wie zijn wij?

Als OSOG vereniging streven wij ernaar dat de mensen met beperkingen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving in en met een goed welzijn. 

Op basis van:

  • gelijkwaardigheid
  • respect
  • zelfontplooiing
  • participatie
  • zelfredzaamheid
    • qua werk, toegang, voorzieningen en inkomen.
  • niet of minder afhankelijk zijn, self-supporting.

We hebben veel en goed overleg met de instanties, gemeenten, overheden om het bovengenoemde te realiseren.

De OSOG heeft een volwaardig bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester en 6 bestuursleden, en we hebben tevens een afgevaardigde bij het VN overleg.

We vergaderen eens per maand in het gemeentehuis van Emmen, waar u eventueel aan kunt deelnemen.

Ook werken wij veel en goed samen met andere organisaties, onder andere met de stichting Platform Gehandicaptenbeleid Coevorden.

Om onze kennis en visie te vergroten en te delen nemen we daarom regelmatig deel aan diverse werkgroepen en bijeenkomsten. Wij willen graag actief deelnemen en gesprekspartner zijn bij de verschillende gemeentelijke en provinciale raden en besturen.